Regulamin

Regulamin

Szkoła Pływania

 1. Opłatę za zajęcia trzeba uiścić najpóźniej na drugich zajęciach w danym semestrze.

 2. Przed rozpoczęciem semestru wymagane jest wpłacenie zaliczki w wysokości 50 zł od osoby, aby zarezerwować miejsce w grupie.

 3. Jeśli dziecko jest nieobecne na zajęciach, może je odrobić w wcześniej umówionym terminie, TYLKO WTEDY, GDY NIEOBECNOŚĆ BYŁA ZGŁOSZONA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Pieniądze za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane.

 4. Odrabianie nieobecności z poprzedniego semestru jest możliwe, jeśli dziecko uczęszcza na naukę pływania w drugim semestrze i jest on opłacony.

 5. Rodzice wchodzący do szatni na dużym basenie (25m), w celu przebrania/wysuszenia dziecka, dostają od instruktora bransoletkę czasową na 15 minut (jedna bransoletka przed zajęciami, druga po zajęciach). Po przekroczeniu tego czasu rodzic zobowiązany jest do zapłaty w kasie obiektu 2 zł za każde dodatkowe pół godziny.

 6. Za zgubioną bransoletkę w szatni rodzic zobowiązany jest do zapłacenia 30 zł w kasie basenu olimpijskiego.

 7. Każde dziecko zobowiązane jest do założenia odpowiedniego stroju pływackiego, tj. strój/kąpielówki, czepek, okularki (wedle uznania). Jeśli zajęcia odbywają się na małym basenie, warto wziąć suszarkę.

 8. Przed wejściem do basenu, każde dziecko powinno skorzystać z natrysków.

 9. Zabrania się wchodzenia do wody bez obecności instruktora.

 10. Na basenie 25 metrowym zabrania się rodzicom wchodzenia do strefy mokrej pływalni, tzn. do natrysków i na pływalnię.

 11. Podczas zajęć na małym basenie rodzice mogą być obecni wyłącznie podczas zajęć pokazowych.

 12. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora (z powodów technicznych), zajęcia te będą odrobione w późniejszym terminie.

 13. Szkoła Pływania Water Fun nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.